AKDEM Gelişim Değerlendirme Ünitesi Başvurusu

Başvuru Şartları
1. 0-6 yaş arası olmak,
2. Zeytinburnu’nda ikamet ediyor olmak